Do You Have A Project We Can Help With?

Contact us today

HUR GÅR DET TILL?

Börja med att kontakta oss så går vi igenom alla förutsättningar och tittar på våra möjligheter att tillgodose era behov.


EXEMPEL PÅ UPPDRAG

Vi har under de senaste åren arbetat med bl.a. simhallar, biografer, lagerlokaler, kärnkraft- verk, torp, råvindar, sekelskifteshus, bostäder, sjukhus, gatuhus, slott, kyrkor och under- jordiska gångar.
Det viktigaste innan varje uppdrag påbörjas är att man tydligt definierar syftet med upp- mätningen så att vi vet vad vi har att rätta oss efter. Vanliga frågeställningar kan vara:
– Leveransformat, version på mjukvara?
– Vilken lagerstruktur ska användas?
– Måttnoggrannhet och toleranser?
– Unika objekt eller generiska standardobjekt?
– Hur hanteras koniska/sneda väggar?
– Hur hanteras olika tjocklekar på bjälklag?
– Hur detaljerade ska fasaderna vara?

Naturligtvis hjälper vi dig att reda ut begreppen så att slutprodukten blir så bra som möjligt.

HUR GÅR DET TILL?

Börja med att kontakta oss så går vi igenom alla förutsättningar och tittar på våra möjligheter att tillgodose era behov.


EXEMPEL PÅ UPPDRAG

Vi har under de senaste åren arbetat med bl.a. simhallar, biografer, lagerlokaler, kärnkraft- verk, torp, råvindar, sekelskifteshus, bostäder, sjukhus, gatuhus, slott, kyrkor och under- jordiska gångar.
Det viktigaste innan varje uppdrag påbörjas är att man tydligt definierar syftet med upp- mätningen så att vi vet vad vi har att rätta oss efter. Vanliga frågeställningar kan vara:
– Leveransformat, version på mjukvara?
– Vilken lagerstruktur ska användas?
– Måttnoggrannhet och toleranser?
– Unika objekt eller generiska standardobjekt?
– Hur hanteras koniska/sneda väggar?
– Hur hanteras olika tjocklekar på bjälklag?
– Hur detaljerade ska fasaderna vara?

Naturligtvis hjälper vi dig att reda ut begreppen så att slutprodukten blir så bra som möjligt.

HUR GÅR DET TILL?

Börja med att kontakta oss så går vi igenom alla förutsättningar och tittar på våra möjligheter att tillgodose era behov.


EXEMPEL PÅ UPPDRAG

Vi har under de senaste åren arbetat med bl.a. simhallar, biografer, lagerlokaler, kärnkraft- verk, torp, råvindar, sekelskifteshus, bostäder, sjukhus, gatuhus, slott, kyrkor och under- jordiska gångar.
Det viktigaste innan varje uppdrag påbörjas är att man tydligt definierar syftet med upp- mätningen så att vi vet vad vi har att rätta oss efter. Vanliga frågeställningar kan vara:
– Leveransformat, version på mjukvara?
– Vilken lagerstruktur ska användas?
– Måttnoggrannhet och toleranser?
– Unika objekt eller generiska standardobjekt?
– Hur hanteras koniska/sneda väggar?
– Hur hanteras olika tjocklekar på bjälklag?
– Hur detaljerade ska fasaderna vara?

Naturligtvis hjälper vi dig att reda ut begreppen så att slutprodukten blir så bra som möjligt.